Spring til indhold

Få indflydelse

Indflydelse i dagligdagen og via brugerrådet

Du kan være med til at præge huset ”På Sporet” - både ved selv at starte en aktivitet op eller tage initiativer i dagligdagen. Derudover har du mulighed for indflydelse via vores Brugerråd. I Brugerrådet har vi fokus på, hvad det er for et hus, vi gerne vil være. Vi tager mange forskellige emner op, fx. : Aktiviteter, haveindretning, gæsteregler og samarbejde med lokalsamfundet, men også konkrete emner som nyanskaffelser og ansøgninger om penge til aktiviteter. Brugerrådet planlægger en workshop om huset 20. juni 2022, hvor alle kan deltage og være med til at diskutere husets udvikling.

Hvorfor have et Brugerråd?

  • For at du sikres ejerskab og medindflydelse
  • For at sikre at "På Sporet" indeholder det, du ønsker og har behov for
  • For at "På Sporet" i større grad samarbejder med det omgivende samfund samt tiltrækker flere forskellige mennesker

Hvem kan være med?

I brugerrådet har vi repræsentanter både fra husets "daglige brugere" samt boligerne Gl. Holtegade og Dronninggaards Allé, Ungenetværket, de frivillige foreninger "Ressourcebanken" og "Peers" samt en medarbejderrepræsentant.

Hvert år er halvdelen af Brugerrådet på valg, hvor du har mulighed for at stille op. 

Daglig leder af "På Sporet" Allan Steen Vilhelmsen er formand for rådet. 

Følg med i Brugerrådets arbejde

Du er altid velkommen til at deltage på Brugerrådets møder eller tale med brugerrådsrepræsentanterne. Du kan desuden følge med i Brugerrådets arbejde via vores referater, som udsendes sammen med vores nyhedsbreve samt via vores interaktive borgerguide IBG.

Kontakt os og hør mere om Brugerrådet, hvem der er dine repræsentanter, hvordan du bliver gæst på møder samt om adgang til til IBG:

Tlf.: 72 68 36 09

Du kan læse mere om rammerne for brugerrådets arbejde her:

Brugerrådet